Poetry Corner: Karel Hynek Mácha

In celebration of the 1st of May The Orkney News features Czech poet Karel Hynek Mácha (1810 – 1836)  with a small section of his poem ‘May’, ‘Máj’

Late evening, on the first of May –
The twilit May – the time of love.
Meltingly called the turtle-dove,
Where rich and sweet pinewoods lay.
Whispered of love the mosses trail,
The flowering tree as sweetly lied,
The rose’s fragrant sigh replied
To love-songs of the nightingale.
In shadowy woods the burnished lake
Darkly complained a secret pain,
By circling shores embraced again;
And heaven’s clear sun leaned down to take
A road astray in azure deeps,
Like burning tears the lover weeps.

Karel Hynek Macha

Karel Hynek Mácha (photo F Grahame)

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh objímal je kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

 

Categories: Uncategorized

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply